Thông báo

Học bổng chính phủ Úc năm 2018

2/6/2018 1:59:03 PM
Học bổng chính phủ Úc là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Úc trao cho các thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Úc

Học bổng chính phủ Úc là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Úc trao cho các thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Úc. Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc thạc sĩ ở Úc, khóa học sẽ bắt đầu năm 2019. Lưu ý trong năm 2019 không cấp học bổng tiến sĩ

Các ứng viên được Học bổng sẽ theo bậc học thạc sĩ tại một trường Đại học ở Úc do ứng viên lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực phát triển then chốt đối với Việt Nam như: quản trị và phát triển kinh tế, giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2018 đến 30/4/2018

Địa chỉ trực tuyến nhận hồ sơ: http://www.australiaawardsvietnam.org

Chi tiết cụ thể xem ở mục đính kèm.

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình