Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018

1/30/2018 9:25:19 AM
Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Học viên Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Luật Huế, Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2018

        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số: 155 /TB-ĐHQB                              Quảng Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Sau đại học

 

  Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Học viện Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Luật Huế, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2018. Thông tin cụ thể như sau:

1.     Các chuyên ngành đào tạo:

 

TT

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Trường liên kết

1

Vật lý chất rắn

30

Học viện KH&CN

 

2

Hóa vô cơ

30

3

Hóa phân tích

30

4

Sinh học thực nghiệm

30

5

Toán (Giải thích, đại số lý thuyết số, hình học và tôpô)

30

6

Công nghệ thông tin

30

 

 

Trường Đại học Bách khoa

7

Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

30

8

Kỹ thuật viễn thông

30

9

Kiến trúc

30

10

Kỹ thuật công trình thuỷ

30

11

Quản lý Giáo dục

30

Trường ĐHSP- ĐH Đà Nẵng

12

Phương pháp toán sơ cấp

30

13

Ngữ văn

30

 

 

Trường Đại học Khoa học Huế

14

Ngôn ngữ học

30

15

Triết học

30

16

Quản lý tài nguyên và môi trường

30

17

Triết học

30

18

Lịch sử

30

19

Kiến trúc

30

 

 

 

Đại học xây dựng Hà Nội

20

Quản lý xây dựng – Quản lý dự án xây dựng

50

21

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

30

22

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông - Xây dựng Cầu, Hầm

30

23

Quản lý xây dựng – Kinh tế Xây dựng

30

24

Giáo dục thể chất

30

Đại học TDTT Đà Nẵng

25

Luật Kinh tế

30-50

Đại học Luật Huế

26

Quản lý kinh tế

30

 

 

Đại học kinh tế Đà Nẵng

27

Tài chính – Ngân hàng

30

28

Kế toán

30

29

Quản Trị Kinh doanh

30

­

2.           Dự kiến thời gian đăng ký, dự kiến thi, website thông tin chi tiết:

Trường liên kết

Thời gian đăng ký

Thời gian dự kiến thi

Thời gian học

Website

Học viện KHCN

1-2/2018

14-15/4/2018

Tháng 5

http://www.gust.edu.vn/

Đại học Đà Nẵng (ĐHSP, ĐHBK, ĐHKT)

1-3/2018

4/2018

Tháng 6

http://ts.udn.vn/

Trường ĐHTDTT Đà Nẵng

1-2/2018

3/2018

Tháng 5

http://www.upes3.edu.vn/

Trường ĐH Khoa học Huế

1-2/2018

14-15/4/2018

Tháng 5

http://www.husc.edu.vn/

Trường ĐH xây dựng Hà Nội

1-2/2018

4/2018

Tháng 5

http://nuce.edu.vn/

Trường Đại học Luật Huế

1-2/2018

4/2018

Tháng 5

http://www.hul.edu.vn/

 

3. Địa điểm đặt lớp và thời gian học:

Địa điểm: Trường Đại học Quảng Bình

Thời gian: Cuối tuần, ngoài giờ hành chính

4. Địa điểm đăng ký, phát hành và nhận hồ sơ:

a) Đăng ký và nhận hồ sơ:

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ,

Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý,

Đồng Hới, Quảng Bình.

b) Thông tin chi tiết xin liên hệ:

TS. Võ Thị Dung, Trưởng phòng

ĐT: 0918.291.055

Email: vodungqbuni@gmail.com

Hoặc ThS. Nguyễn Trần Phương Nhung, chuyên viên

ĐT: 0232.819.333 (DĐ: 0914.861.212).     

Email: nhungnguyenqbuni@gmail.com       

                                      

Nơi nhận:                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Các cơ quan, tổ chức trong tỉnh;                                           

- Các đơn vị trong Trường;

- Ban Giám hiệu;                                                         Đã ký           

- Lưu: VT, QLKH-HTQT.

 

                                                           

                                                            PGS.TS. Hoàng Dương Hùng         

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình