Giới thiệu

CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

3/11/2019 2:46:30 PM

 

1. Văn bản Chính phủ

 

2. Văn bản Bộ Khoa học và Công nghệ

 

3. Văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

4. Các Thông tư liên tịch

 

5. Văn bản Trường Đại học Quảng Bình

 

 

 

Các Tin đã đăng

  TỔNG QUAN CHUNG VỀ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 2/21/2017 11:07:56 AM

  TUYỂN SINH DU HỌC THÁI LAN 2016-2017 7/5/2016 9:52:33 AM

  Staff 12/14/2012 2:42:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình