Công trình Khoa học

Danh mục bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước năm học 2010-2011

7/26/2017 10:39:18 AM
           

                                                UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

     

                                        TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

     
 

 

     

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NĂM HỌC 2010-2011

     
           

STT

Họ và tên

 Tên bài báo, công trình

     

1

ThS. Võ Thị Dung

Cách thức biểu đạt lời ăn tiếng nói trong tục ngữ Anh Việt

     

2

ThS. Hoàng Văn Dũng

OOP with database management system Objectstore

     

3

TS. Mai Thị Liên Giang

Bồi dưỡng lòng yêu nghệ thuật cho sinh viên thông qua bộ môn mỹ học

     

4

TS. Trần Thị Hoài Giang

The influence of RE3+ ion element on the phosphorescence properties of SrAL2O4: Eu2+, Dy3+, Re3+

     

5

ThS. Lê Thị Thu Hà

Hình thành "Biểu tượng định hướng thời gian" cho trẻ mầm non

     

Dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học, thích hợp với đào tạo ở Đại học, phát huy tích cực vai trò người học

     

6

ThS. Đoàn Văn Hiến

Effect of Dietary Pantothenic Acid Supplementary on Culturing of Green Catfish

     

7

ThS. Trần Tự Lực

Phát triển du lịch văn hoá khu vực miền Trung

     

8

ThS. Nguyễn Đình Khoá

Thực trạng đổi mới và những đề xuất với bộ môn Âm nhạc

     

Vài nét về âm nhạc dân tộc vùng Đông Bắc Thái Lan

     

9

TS. Nguyễn Thị Nga

Biểu tượng thiên nhiên trong thơ nữ thời kỳ chống Mỹ

     

Đồng Hới trong dòng hoài niệm của Thái Hải

     

Giáo dục thẫm mỹ cho trẻ qua việc tổ chức dạy các chủ để ở các trường mầm non

     

Hướng cho sinh viên ngành giáo dục mầm mon phát huy nội lực từ tinh thần đào tạo theo tín chỉ

     

Một hướng dạy tích cực cho học viên các lớp vừa làm vừa học để nâng cao chấy lượng giảng dạy - Trần Thị Phương Thảo đồng tác giả

     

10

TS. Trần Ngọc

The influence of RE3+ ion element on the phosphorescence properties of SrAL2O4: Eu2+, Dy3+, Re3+

     

11

ThS. Trần Thị Thu Thuỷ

Văn hoá giao tiếp và trách nhiệm của người thầy trong xây dựng môi trường văn hoá giao tiếp trong nhà trường

     

12

TS. Trương Thị Tư

Nghiên cứu về tiềm năng du lịch tự nhiên tỉnh Quảng Bình phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

     

13

TS. Dương Ánh Tuyết

Cảm nhận về trường ca Thái Hải

     
           
   

                                                    PHÒNG QLKH&HTQT

     

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình