Công trình Khoa học

Danh mục bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước năm học 2011-2012

7/11/2017 2:11:27 PM

                                                TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

     

                                                       PHÒNG QLKH-HTQT

     
           

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NĂM HỌC 2011-2012

     
           

STT

Họ và tên

Tên bài báo, công trình

     

1

ThS. Võ Thị Dung

Thực trạng và giải pháp thu hút giảng viên tham gia NCKH ở trường Đại học Quảng Bình

     

2

TS. Mai Thị Liên Giang

Kết cấu vẫy gọi trong nhịp điệu Châu thổ mới của Nguyễn Quang Thiều

     

Tính lịch sử trong quá trình tiếp cận thơ mới

     

3

ThS. Trần Thị Hoài Giang

The influence of RE3+ ion element on the phosphornescence properties of SrAl2O4: Eu2+, Dy3+, Re3+

     

4

ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng

A study on students' perceptions of coherence and its use in essays written by students at Quang Binh University

     

5

ThS. Lương Thị Lan Huệ

Nhận diện cơ hội và thách thức trong thực hành nghề công tác xã hội

     

6

ThS. Lại Thị Hương

Đất nước Đông Timor: Chặng đường mười năm (2002-2012)

     

7

ThS. Lê Thị Mai Hương

Hoạt động công tác xã hội với người cao tuổi - một nhu cầu cần thiết

     

8

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Credit market Segmentation in Rural Areas - A case study in Phu Thuong Commune, Phu Vang district, Thua Thien Hue province

     

9

ThS. Trần Tự Lực

Liên kết giữa khoa kinh tế trường đại học Quảng Bình với các doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nguồn lực

     

10

TS. Trần Ngọc

The influence of RE3+ ion element on the phosphornescence properties of SrAl2O4: Eu2+, Dy3+, Re3+

     

Các quá trình hấp thụ và bức xạ của ion Sm3+ trong thuỷ tinh Borate

     

Giáo dục đại học và cao đẳng trong thời kỳ hợp tác và cạnh tranh toàn cầu, hướng đi nào cho các trường đại học cao đẳng địa phương

     

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ - khó khăn và thuận lợi

     

11

TS. Trần Thị Sáu

Vai trò của hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học

     

Đảm bảo chất lượng giáo dục trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

     

12

TS. Bùi Khắc Sơn

Giáo dục đại học và cao đẳng trong thời kỳ hợp tác và cạnh tranh toàn cầu, hướng đi nào cho các trường cao đẳng địa phương

     

Đào tạo hệ thống tín chỉ - khó khăn và thuận lợi

     

13

TS. Hoàng Danh Tài

Hexagonal-close-packed lattice: ground state and phase transition

     

Spin resistivity in Magnetic Materials

     

Spin transport in magnetically ordered systems: Effect of lattice relaxation time

     

Spin resistivity in frustrated J1-J2 model

     

14

ThS. Nguyễn Hữu Thân

Giảng dạy các khái niệm và phạm trù của môn giáo dục công dân trong trường THPT

     

15

ThS. Trần Thị Thu Thuỷ

Một số vấn đề về chính sách phát triển kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh

     

16

ThS. Trần Thị Ánh Tuyết

Hoạt động công tác xã hội với người cao tuổi - một nhu cầu cần thiết

     

17

ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Vân

Đào tạo theo học tín chỉ ở các trường đại học địa phương khó khăn và giải pháp

     
           
   

                                 PHÒNG QLKH-HTQT

     

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình