Công trình Khoa học

Danh mục bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước năm học 2012-2013

7/11/2017 2:12:49 PM
 

                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

     
 

                                PHÒNG QLKH-HTQT

     
 

 

     

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NĂM HỌC 2012-2013

     
           

STT

Họ và  tên

Tên bài báo, công trình

     

1

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

A study of dificulties faced by teachers in teaching grammar communicatively at Quang Binh University, Vietnam

     

2

TS. Nguyễn Thành Chung

Multiple solutions for a class of p(x)-Kirchhoff type problems with Neumann boundary conditions

     

On a nonlinear and non-homogeneous problem without (A-R) type condition in Orlicz-Sobolev spaces

     

Multiple solutions for a class of p(x)-Laplacian problems involving concave-convex nonineearities

     

3

ThS. Võ Thị Dung

Tìm hiểu văn hoá giao tiếp của người Anh và người Việt qua tục ngữ

     

Đặc điểm ngữ âm về lời ăn tiếng nói trong tục ngữ Anh - Việt

     

A study on philossophy of communicaion in Vietnamese and English proverb

     

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ở trường Đại học Quảng Bình

     

4

ThS. Lương Văn Đức

Research on building Soci-Economic Atlas of Quang Binh province, Vietnam

     

Constructing maps of ungulate speccies

     

5

TS. Mai Thị Liên Giang

Những phụ nữ - tinh thần nhân vật, mảnh vở trong tiểu thuyết Chân trời mùa hạ của Hữu Phương

     

6

ThS. Lê Thị Hằng

Thiết kế chương trình dạy Tiếng Anh giao tiếp ở đại học không chuyên ngữ

     

Phân tích nhu cầu học kỹ năng viết Tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ tại trường Đại học Quảng Bình

     

7

PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học và định hướng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Đại học Quảng Bình

     

8

ThS. Trần Mạnh Hùng

On the regularity index of n+3 almost equimultiple fat poitns in Pn

     

9

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Climate change and rural institutions in central Vietnam

     

10

ThS. Hoàng Hoa Ngọc Lan

English pronunciation teaching in high schools

     

11

ThS. Nguyễn Thị Hương Liên

Giải pháp để khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch tỉnh Quảng Bình

     

12

ThS. Trần Tự Lực

Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình

     

Đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất trong kinh doanh cao su tiểu điền ở Quảng Bình

     

Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình

     

13

TS. Trần Ngọc

Influence of Re3+ Ion phosphorescence properties in SrAl2O4: Eu3+, Dy3+, Re3+

     

14

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Kinh nghiệm cho Việt Nam từ tái cấu trúc các ngân hàng thương mại tại Hàn Quốc và Trung Quốc

     

Kinh nghiệm cho Việt Nam mạnh tín dụng đầu tư phát triển nhà nước cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quảng Bình

     

15

TS. Hoàng Danh Tài

Effect of dipolar intereaction in molecular crystals

     

Partial mixing phase of bianry cells in finite systems

     

Magnetic properties of two-dimensional nanodots: ground state and phase transition

     

Theory and simulation of magnetic materials: physics at phase frontiers

     

Phase transition in molecular thin films: Potts model with dipolar interaction

     

16

TS. Dương Ánh Tuyết

"Trò chơi" cốt truyện cực hạn cho truyện ngắn Raymond Caver

     

Dethesis in "The city of churches's by Donald Barthelme and "crossing the river" by Nguyen Huy Thiep

     

17

ThS. Nguyễn Hữu Thân

Xu hướng phát triển kinh tế xanh trên thế giới và giải pháp cho Việt nam

     

18

ThS. Trần Công Trung

Total ammonia nitrogen (TAN) variation in flows of a recirculating intensive aquaculture system

     

19

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng

Phân tích, đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước giếng ở khu vực Nam Lệ Thuỷ - Quảng Bình

     

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính Huỳnh Quang của phức chất 1,10-Phenantrolin HOLMI(III) Nitrat

     

Nghiên cứu sự tạo phức của Zn(II) với thuốc thử 4-(3-Metyl-2-pyradyzalo) rezocxin bằng phương pháp trắc quang

     

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính Huỳnh Quang của phức chất 1,10-Phenantrolin SARAI (III) Nitrat

     
           
   

                                       PHÒNG QLKH-HTQT

     

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình