Giới thiệu

Thông báo đề xuất danh mục đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020

9/3/2019 3:04:41 PM

Căn cứ quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 380 /QĐ-ĐHQB ngày 11/3/2013 của Hiệu trưởng, phòng QLKH-HTQT đề nghị các đơn vị đề xuất danh mục đề tài NCKH sinh viên của đơn vị trong năm học 2019-2020 gồm:

1.     Đề xuất đề tài NCKH sinh viên (mẫu 1)

2.     Tổng hợp đề xuất đề tài NCKH sinh viên (mẫu 2)

Hồ sơ của đơn vị (bản cứng và bản mềm) nộp cho phòng QLKH-HTQT qua ThS. Đặng Hoàng Yến, email: hoangyenqbuni@gmail.com; Điện thoại: 0983.303.219  trước ngày 20/9/2019 để tổng hợp và trình hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường xét chọn.

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  TỔNG QUAN CHUNG VỀ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 2/21/2017 11:07:56 AM

  TUYỂN SINH DU HỌC THÁI LAN 2016-2017 7/5/2016 9:52:33 AM

  Staff 12/14/2012 2:42:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình