Giới thiệu

Thông báo kiểm tra tình hình hoạt động các nhóm NCKH

1/8/2019 4:01:37 PM

Thực hiện Quy chế hoạt động của nhóm nghiên cứu khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 367/QĐ-ĐHQB ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, Nhà trường tổ chức kiểm tra định kỳ tình hình, kết quả hoạt động của các nhóm NCKH, cụ thể như sau:

1. Đối tượng kiểm tra.

Các nhóm NCKH.

2. Thành phần tổ kiểm tra

Ban giám hiệu, phòng QLKH&HTQT.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h00 ngày 15/01/2019.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà Hiệu bộ.

4. Thành phần tham dự:

Tổ kiểm tra, trưởng các nhóm NCKH.

Để công tác kiểm tra thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, phòng QLKH&HTQT yêu cầu các nhóm NCKH báo cáo bằng văn bản và file (theo mẫu) trước ngày 14/01/2019.

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  TỔNG QUAN CHUNG VỀ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 2/21/2017 11:07:56 AM

  TUYỂN SINH DU HỌC THÁI LAN 2016-2017 7/5/2016 9:52:33 AM

  Staff 12/14/2012 2:42:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình