Giới thiệu

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp cơ sở và SKKN Đợt 2 năm học 2019 - 2020

10/25/2019 10:48:35 AM
Để đảm bảo tiến độ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài/SKKN, phòng QLKH&HTQT đề nghị các Thầy/Cô có đề tài được phê duyệt nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo đúng quy định. Hồ sơ bao gồm:

1. Thuyết minh đề tài/SKKN (7 bản)
2. Tiềm lực KHCN của tổ chức, cá nhân thực hiện (7 bản, đính kèm vào thuyết minh).
3. Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện (nếu có phối hợp).

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn gửi về phòng QLKH&HTQT trước ngày 01 tháng 11 năm 2019. Bản file gửi theo địa chỉ: toanpx@qbu.edu.vn. Sau thời hạn trên, hồ sơ đăng ký không được chấp nhận.
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  TỔNG QUAN CHUNG VỀ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 2/21/2017 11:07:56 AM

  TUYỂN SINH DU HỌC THÁI LAN 2016-2017 7/5/2016 9:52:33 AM

  Staff 12/14/2012 2:42:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình