Thông báo

Thông báo về việc quy đổi giờ NCKH thành giờ giảng dạy năm học 2018-2019

9/6/2019 2:39:13 PM

Theo thông báo số 1762/TB-ĐHQB ngày 18/9/2018, những giảng viên giảng dạy không đủ định mức do phải sử dụng nhiều thời gian vào NCKH hoặc do một số ngành đào tạo chưa có hoặc có ít sinh viên, Nhà trường sẽ xem xét để trừ giờ NCKH vượt định mức bù vào số giờ giảng dạy còn thiếu.

Vì vậy, những giảng viên có nhu cầu quy đổi giờ NCKH thành giờ giảng dạy đề nghị làm đơn gửi về phòng QLKH&HTQT trước ngày 12/9/2019 để phòng QLKH&HTQT xem xét và tiến hành quy đổi.

Hướng dẫn quy đổi:

a)  Đối tượng áp dụng: Giảng viên thiếu giờ giảng dạy và có tổng số giờ NCKH vượt định mức (chỉ tính từ các hoạt động có điểm công trình).

b)  Cách quy đổi: Mỗi giờ NCKH vượt định mức ở mục a được tính tương đương với 01 giờ giảng dạy.

Giờ NCKH vượt định mức chỉ được tính để quy đổi thành giờ giảng dạy còn thiếu và không được xét để thanh toán giờ giảng dạy. Giờ NCKH đã được quy đổi không được tính để xét khen thưởng trong hoạt động NCKH.

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng QLKH - HTQT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình